SAN
Memoboek

Memoboek

voor diagnostiek in de eerste lijn

Dit is de digitale versie van de vierde uitgave van het SAN Memoboek. Het SAN Memoboek 2007 bestaat uit twee delen. In de aanvang van dit boek wordt een toelichting gegeven op de recent tot stand gekomen Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA). De LESA beschrijft welke diagnostische trajecten in de eerste lijn mogelijk zijn met gebruik van o.a. laboratoriumonderzoek. Dergelijke trajecten zijn min of meer gevisualiseerd in het zogenaamde "Probleem GeoriŽnteerd Aanvraagformulier". De doelstelling van beide producten, LESA en formulier, die in onderlinge samenwerking tussen NHG, NVKC en SAN zijn ontwikkeld, is het verder stimuleren van rationeel aanvraaggedrag in de eerste lijn.

Het tweede deel sluit bij het eerste aan in die zin dat het een gids is voor raadpleging van interpretatiemogelijkheden van afwijkende uitslagen van de gevraagde laboratoriumonderzoeken. Enkele parameters zijn opgenomen die in de eerste lijn niet vaak worden aangevraagd maar waarvan de informatie dienstig kan zijn bij de contacten tussen huisarts en specialist. De redactiecommissie heeft voor zodanige opzet van dit deel gekozen dat iedere parameter of elk onderwerp snel kan worden geraadpleegd. Het informatiebestand is in vier afzonderlijke secties verdeeld, in volgorde aangeduid als: Klinische chemie en hematologie, Geneesmiddelen, Biometrie en Microbiologie.

Achtergrondinformatie wordt in deze secties in beperkte mate verstrekt. Wel worden onder de paragrafen ĎOpmerkingení zaken vermeld die voor de interpretatie van belang kunnen zijn. De gegeven indicaties voor onderzoek aanvragen zijn op te vatten als algemene informatie; de redactie is zich ervan bewust dat in bepaalde gevallen ook andere indicaties kunnen gelden. De gegeven referentiewaarden zijn voor de meeste laboratoriumparameters als richtwaarden te beschouwen.

Dr. L.M. Harms
Voorzitter Redactiecommissie.

Dr. J.P. Persijn
Hoofdredacteur.Copyright © 2015 - SAN - info@de-san.nl