56
Kreatinine


56 Kreatinine

1 Indicaties voor aanvragen


2 Referentiewaarden:

volwassenen:     man 65 - 110 μmol/l.
                        vrouw 50 - 100 μmol/l.

3 Verhoogde waarden bij:

Verlaagde waarden:

Verlagende factor:


4 Opmerkingen

          man: [(140 - leeftijd) x gewicht (kg)] :     1,23 x serumkreatinineconcentratie (μmol/l).
          vrouw: [(140 - leeftijd) x gewicht (kg)] :  1,05 x serumkreatinineconcentratie (μmol/l).

          Referentiewaarden van de kreatinineklaring:
          (volwassenen tot 40 jaar)         man:     105 ± 20 ml/min/1,73 m2.
                                                         vrouw:    95 ± 20 ml/min/1,73 m2.
          De waarden nemen daarna per decade af met ca. 8 ml/min/1,73 m2.


Print deze pagina

Copyright © 2015 SAN - info@de-san.nl